Bodemdaling Klikkend(er)wijs

Hoe komen we tot een actuele en dynamische kennisinfrastructuur waarmee stakeholders in het bodemdalingsdossier alle kennis en elkaar eenvoudig kunnen vinden? Met deze uitdaging ging een projectgroep bestaand uit provincie Zuid-Holland (Jan Strijker), Platform Slappe bodem (Jeroen Mekenkamp), Saxion Hogeschool (Geert Roovers en Rik Zeeuwen) en het NKB (Robert van Cleef)- in opdracht van het UP aan de slag.

Wat willen we: klikkend wijs!

In interactie met de stakeholders is gebleken dat een aantrekkelijk vorm gegeven infographic met doorklikmogelijkheden het beste aan de behoefte voldoet. Er is een structuur ontworpen waarmee gebruikers met drie keer klikken terecht komen bij de voor hen relevante kennis zoals filmpjes, rapporten, artikelen, lesmateriaal et cetera.

  • Niveau 1: doelgroep: hier klikt de gebruiker op de doelgroep waartoe die behoort
  • Niveau 2: Inhoud: hier klikt de gebruiker op de inhoudelijke elementen 
  • Niveau 3: hier wordt het betreffende element omschreven en vindt de gebruiker een overzicht van al het relevante beeldmateriaal en andere bronnen. Deze zijn aan te kliken en worden direct ontsloten

Hoe verder?

De hier gepresenteerde versie is een proefmodel waarbij de eerste twee niveaus al functioneren en waarbij voor 5 van de 25 iconen het derde niveau is uitgewerkt. Deze zijn aanklikbaar en brengen je bij de relevante kennis voor dat onderwerp. Het gaat om:

  •  Essentie van bodemdaling:   Bodemdaling door oxidatie
  •  Landelijk gebied:                   Nat grondgebruik en Waterbeheer
  •  Openbare ruimte:                 Technische maatregelen
  •  Privaat bebouwd:                  Funderingen en scheefzakken

Voor Vragen: Robert van Cleef r.vancleef@kennispgrammabodemaling.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *