Veel gemeenten worstelen met funderingsproblematiek

Nel Wagner is 72 jaar en heeft jaren geworsteld met een wegzakkende fundering onder haar pand in het centrum van Schiedam. We spreken haar voor ons onderzoek “Heel Holland Zakt”. In dit onderzoek constateerden we al eerder dat veel gemeenten worstelen met funderingsproblematiek, grotendeels veroorzaakt door een te laag grondwater peil. Lees meer..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *