Valuta voor veen

Wat zijn de kansen voor Zuid Holland?

In Zuid-Holland bestaat het grondgebied voor ruim 25% uit veengronden die zeer gevoelig zijn voor bodemdaling door veenoxidatie. Dit heeft significante CO2-emissie als gevolg. Met Valuta voor Veen hebben de natuur en milieufederaties een concept ontwikkeld waarbij, door verhoging van het waterpeil, de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *