Provinciale aanpak verdroging heeft positief effect op Utrechtse natuur

Dat blijkt uit de evaluatie van de verdrogingsaanpak die de provincie Utrecht presenteert. Door de aanpak is de waterhuishouding in de meeste gebieden verbeterd. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van gezonde natuurgebieden met zeldzame planten en dieren. De resultaten zijn onder andere zichtbaar in het natuurgebied Armenland-Ruwiel bij Kockengen. Lees meer…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *