Amstel, Gooi en Vecht start onderzoek grondwaterstanden

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in de veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *