Onderwater infiltratie

Leren door te doen;
In grote delen van ons gebied daalt de bodem. Dat zorgt voor schade aan grond, gebouwen en wegen. En er komt veel CO2 bij vrij. Daarom gaat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bodemdaling remmen. Maar dat is niet makkelijk. Als waterschap zorgen we voor een waterpeil dat past bij het gebruik van de grond. Maar wij bepalen niet hoe de grond gebruikt wordt: dat doen eigenaren, gebruikers, de provincie en de gemeente. Daarom moeten we samenwerken met deze partijen. En op een nieuwe manier kijken naar de manier waarop de grond wordt gebruikt. Arjan van Rijn (Dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en melkveehouder Gijs van Eck lichten toe hoe Waternet, namens waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bodemdaling tegen wil remmen. Lees meer…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *