Met de verzakkende huizen hebben we een probleem van zes deltawerken te pakken

“We staan voor een enorme opgave. Het aantal meldingen dat wij binnenkrijgen is inmiddels gestegen van 83 gemeentes in februari 2019 tot 203 gemeentes in augustus 2020. Voor uw beeld: we schatten in dat er ongeveer 1 miljoen woningen in Nederland op termijn te maken krijgt met funderingsproblemen door bodemdaling. Dat proces wordt versneld door de toenemende droogte. Onze berekeningen gaan uit van een totaalbedrag van zestig miljard euro, om de problemen aan te pakken.”  Lees meer…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *