Veengebieden in Drenthe en Groningen dreigen tientallen centimeters te verzakken

Veengronden in Drenthe en Groningen kunnen de komende jaren soms wel 40 tot 60 centimeter verzakken. Een doemscenario van verzakte huizen, riolen en wegen dreigt. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert vandaag het kabinet: stop de bodemdaling en compenseer waar nodig. Lees meer…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *