Oer-Hollands plaatje mogelijk ten onder

Een molen, een dijk, koeien in de wei. Dat oer-Hollandse plaatje dreigt verloren te gaan als het waterpeil in de veenweidegebieden drastisch omhoog gaat de komende jaren. Melkveeteelt maakt dan plaats voor de verbouw van natte gewassen zoals lisdodde en cranberry en veel boerengrond zal veranderen in natte natuur zoals moerassen.¬†Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *