Waarom doet het Rijk zo weinig aan bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden

In de veenweidegebieden daalt de bodem jaarlijks met bijna een centimeter en komt door de kunstmatig lage waterstand veel CO2┬ávrij. Hoog tijd voor actie, zeggen deskundigen, maar de politiek schuift deze problematiek al decennia voor zich uit, concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *