Waarom doet het Rijk zo weinig aan bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden

In de veenweidegebieden daalt de bodem jaarlijks met bijna een centimeter en komt door de kunstmatig lage waterstand veel CO2 vrij. Hoog tijd voor actie, zeggen deskundigen, maar de politiek schuift deze problematiek al decennia voor zich uit, concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *