Valuta voor veen

In het ontwerp van het Klimaatakkoord is afgesproken om de C02-uitstoot van veenweidegebieden met 1 Mton te reduceren in 2030. Aansluitend hierop ontwikkelden de Natuur en Milieufederaties de afgelopen jaren ‘Valuta voor Veen’.

Valuta voor Veen is een nieuw verdienmodel voor grondeigenaren in veenweidegebieden om de bodemdaling en veenoxidatie tegen te gaan en CO2-emissies terug te dringen. Lees verder…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *