In strijd tegen bodemdaling en CO2-uitstoot overweegt hij vernatting van zijn veengrond

Om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan wordt het tijd dat het Rijk serieus werk gaat maken van de vernatting van veenweiden. Herman Lenes, die boert op veengrond in Friesland, overweegt mee te doen aan een project,¬†maar is ook voorzichtig. Lees meer……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *