1 Miljoen voor boeren die bodemdaling in polders Vlist remmen

De provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen euro subsidie voor het project ‘Klimaatslim Boeren op veen in de polders blij Vlist’. Het bedrag is bestemd voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen, bedoeld om de veenbodem in droge perioden vochtig te houden en hiermee inklinking en CO2-uitstoot te beperken. Lees meer…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *