Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’

De benadering van de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden gaat veranderen. Waar nu ‘peil volgt functie’ de praktijk is, zullen overheden steeds vaker ‘functie volgt peil’ gaan hanteren. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een ‘aanvullingsbrief’ over de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Samen met waterschappen en provincies gaat het Rijk hierop sturen.

Lees meer…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *