Klimaatstresstest: invloed klimaatverandering op landbouw en natuur

Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoeren door SWECO en de Wageningen University & Research (WUR).  Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *