Inspraak ontwerp-projectplan aanpassen watersysteem dorp Kockengen

Het waterschap is van plan om het watersysteem in het dorp van Kockengen aan te passen. Doel van de plannen is de bodemdaling te remmen en wateroverlast(situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen. Door het (ver)plaatsen van stuwen, dammen en duikers kan het waterschap overtollig water beter sturen, bergen en eventueel afvoeren. Lees meer….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *