Hogere grondwaterstanden lokt weidevogels

Samen met een aantal boeren doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in de Utrechtse polder Spengen een proef met drukdrainage om de bodemdaling te remmen. Voor het eerst sinds jaren zijn hier ook weer weidevogels gesignaleerd. Lees verder…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *