NKB in actie!

Ook in deze tijd is het NKB volop bezig met het verbinden, versterken, en ontwikkelen van kennis. De financiering voor het gehele jaar is rond, dus er wordt hard gewerkt aan de plannen voor de tweede helft van het jaar. Ondertussen zijn we bezig met het actualiseren van de projectendatabase. We streven ernaar alle factsheets in november up to date te hebben. Daarvoor benaderen we contactpersonen per project voor de actuele stand van zaken en updates. Zelf alvast een update delen of een nieuw project aanmelden?  Mail ons gerust.

Er is een Q&A opgesteld waarin uiteenlopende vragen rondom bodemdaling beantwoord worden. De vragen zijn gecategoriseerd onder verschillende thema’s. Mist u een vraag?
Laat het ons weten via info@kennisprogrammabodemdaling.nl. Daarnaast is het netwerk verder in kaart gebracht. In deze interactieve pdf kunt u op thema bekijken wie zich waarmee bezighoudt en welke verbanden er zijn.
Tot slot zijn we bezig met het werven van een stagiair die aan de slag gaat met het inhoudelijk vullen van een infographic over bodemdaling. Deze infographic wordt gekoppeld aan beschikbare rapporten, websites etc om informatie sneller en makkelijker te ontsluiten. Daarnaast gaat de stagiair aan de slag met het in beeld brengen van opgesteld beleid over bodemdaling bij gemeenten, waterschappen en provincies. We hopen jullie in de volgende nieuwsbrief voor te kunnen stellen aan onze stagiair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *