Jaarverslag en activiteitenplan 2020 Platform Slappe bodem

Het Platform Slappe Bodem is actief geweest in 2019 en er zijn stevige stappen gezet om de doelstellingen te bereiken. U leest er alles over in het Jaarverslag 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *