Welkom bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven richting aan onze activiteiten. Lees hier meer over het kennisprogramma.

Nationaal Congres Bodemdaling

Klik hier om het Nationaal Congres Bodemdaling 2020 terug te kijken.
Op 19 november 2020 vond het (online) Nationaal Congres Bodemdaling plaats vanuit Fort Wierickerschans.

Deelexpedities

Informatie over de deelexpedities is hier te vinden.
In 2018 is gestart met drie deelexpedities: natte teelten, onderwater- en drukdrainage en innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 zijn daar drie aan toegevoegd; geo-informatie, governance en broeikasgassen.

Projecten

Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.
Het kennisprogramma biedt een overzicht van projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling. Projecten in landelijk en stedelijk gebied en projecten in kleine kernen komen aanbod.

Infographic

Klik hier om de infographic en de uitleg te bekijken.
Klikkend(er)wijs komen we tot een actuele en dynamische kennisinfrastructuur waarmee stakeholders in het bodemdalingsdossier alle kennis en elkaar eenvoudig kunnen vinden.

@NKBodemdaling