Nationaal kennisprogramma Bodemdaling

leefbaar, veilig en betaalbaar

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Dit krijgt met dank aan ons netwerk, de vele projecten en deelexpedities in 2018 concreet vorm. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven daarbij richting aan onze activiteiten.

Deelexpeditie Natte Teelten

In 2018 start het NKB met de deelexpeditie om kennis rondom Natte teelten te delen en kennisvragen te inventariseren. Deze Deelexpeditie gebruikt joint fact finding om te komen tot een Witboek Natte Teelten.
Informatie over de Deelexpeditie Natte teelten is te vinden op de deelexpeditie pagina.

Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken

In 2018 start het NKB met de deelexpedetie om kennis rondom Ophoogtechnieken te delen en kennisvragen te inventariseren. Deze deelexpeditie kijkt in het bijzonder naar de ruimte die bestaande wetten en regelgeving biedt.
Informatie over de Deelexpeditie Ophoogtechnieken is te vinden op de deelexpeditie pagina.

Deelexpeditie Onderwaterdrainage

In 2018 start het NKB met de deelexpedetie om kennis rondom Onderwaterdrainage te delen en kennisvragen te inventariseren via een netwerk van experts en bij pilots betrokken adviseurs, projectleiders en deelnemers.
Informatie over de Deelexpeditie Onderwaterdrainage is te vinden op de deelexpeditie pagina.

Projectenoverzicht

Het NKB heeft in 2017 onderzoeksprojecten geinventariseerd die betrekking hebben op bodemdaling. In het overzicht vindt u projecten in het stedelijk en landelijk gebied. In 2018 wordt deze database voorzien van een update en aangevuld met nieuwe projecten.
Alle projecten vindt u in het projectenoverzicht.

Begin 2017 is voor het kennisprogramma een overzicht van projecten gemaakt. Projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling, projecten in landelijk en stedelijkgebied en projecten in kleine kernen komen aanbod, een overzicht is te vinden in het projectenoverzicht.

@NKBodemdaling